Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Zbigniew Gołaś, Anna Bieniasz

Financial consequences of differentiation of strategy of financial liquidity in agricultural farms

Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolnych

Abstract: The financial situation of agricultural farms according to financial liquidity strategy has been presented in the study. The analysis was conducted taking into account the basic criteria of financial liquidity opinion, debts, efficiency and profitability.

Keywords: liquidity strategies, agriculture, farms, liquidity ratio, cash flow, debts ratio, efficiency ratio, profitability ratio

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_8.pdf

For citation: Gołaś Z. , Bieniasz A. 2006 Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolnych. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 101 - 124;