Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

The substance and diversification of the financial liquidity of farms

Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych

Abstract: The article presents the diversification of financial liquidity in the enterprises which represent different branches in Polish and EU farms. Moreover, the structure of farms is presented according to cash flow directions.

Keywords: current ratio, quick ratio, current assets, current liabilities, operating activities,

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_3.pdf

For citation: Bieniasz A., Gołaś Z. 2006 Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 21 - 41;