Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Karol Wajszczuk

An inventory analysis in the vast area agricultural enterprises in logistics aspect

Analiza procesów magazynowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych

Abstract: The carried analysis out allowed to identify the logistics processes related to creation and maintenance of stockpile in the vast area agricultural enterprises. Besides, the level and structure of logistics costs generated in this sphere of activity of the enterprise were defined, too.

Keywords: logistics, inventory processes, agricultural enterprises, logistics costs

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol367/issue4/art_15.pdf

For citation: 2005 An inventory analysis in the vast area agricultural enterprises in logistics aspect. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 135 - 144;