Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Przemysław Ratajczak

Authorization of Polish dairies for trade in European Union on general background of situation of dairying in Poland

Uprawnienia polskich zakładów mleczarskich do handlu w Unii Europejskiej na tle ogólnej sytuacji mleczarstwa w Polsce

Abstract: Article presents condition of Polish creamery industry and degree of its fitting for requirements of common markets of European Union.

Keywords: milk processing industry, creamery industry, largeness of production, for-eign trade, directives of European Union

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol367/issue4/art_10.pdf

For citation: 2005 Authorization of Polish dairies for trade in European Union on general background of situation of dairying in Poland. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 79 - 96;