Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Izabela Lipińska

Juridical organization of market in the sector of milk and milk products

Regulacje prawne na rynku mleka i produktów mlecznych

Abstract: Since 1 May 2004 Polish market in the sector of milk and milk products has been covered by common regulation No 1255/1999 with latest amendments. All common instruments influence the production and turn.

Keywords: milk market, dairy law, quota, Common Agricultural Policy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol367/issue4/art_7.pdf

For citation: 2005 Juridical organization of market in the sector of milk and milk products. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 53 - 58;