Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.10

Karolina Pawlak

GROWTH PROSPECTS OF INTERNATIONAL TRADE IN OILSEEDS AND VEGETABLE OILS – RESULTS OF SIMULATION UNDER GENERAL EQUILIBRIUM CONDITIONS

Perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego nasionami oleistych – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólne

Abstract:

The aim of the paper was to assess the possibilities of development of trade in oilseeds in countries of the biggest producers of oilseeds in the world and in Poland under general equilibrium conditions and in view of progressing liberalisation of the global trade. 

Abstract in polish:

Celem artykułu było określenie możliwości rozwoju wymiany handlowej nasionami oleistych w krajach największych światowych producentów surowców oleistych i w Polsce, w warunkach równowagi ogólnej i postępującej liberalizacji handlu

Keywords: export, import, oilseeds, trade liberalisation, increase in yields, Poland, the biggest world producers of oilseeds

Keywords in polish: eksport, import, nasiona oleistych, liberalizacja handlu, wzrost plonów, najwięksi światowi producenci nasion oleistych

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_10.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.10
For citation:

MLA Pawlak, Karolina. "Perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego nasionami oleistych – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólne." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 91-100.
APA Karolina Pawlak (2015). Perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego nasionami oleistych – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólne. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 91-100
ISO 690 PAWLAK, Karolina. Perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego nasionami oleistych – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólne. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 91-100.
Corresponding address:
dr hab. Karolina Pawlak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
pawlak@up.poznan.pl