Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Szymon Tarant

Adaptation of the table potato producers to the trade and consumer requirements

Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań handlu i konsumentów

Abstract: Mainly experienced producers in big, intensive and well-equipped farms cultivate consumption potatoes. Most producers succeeded in fast adapting to the new market and consumer requirements.

Keywords: potatoes, market, trade turnover

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol343/issue1/art_18.pdf

For citation: 2002 Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań handlu i konsumentów. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 205 - 218;