Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Magdalena Szymańska

The degree of using loans for purchasing land realty

Stopień wykorzystania kredytów na zakup nieruchomości rolnych

Abstract: In this article we analyze the degree of consuming loans for the purpose of purchasing farming land.

Keywords: loans, purchasing farming land

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol343/issue1/art_15.pdf

For citation: 2002 Stopień wykorzystania kredytów na zakup nieruchomości rolnych. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 175 - 180;