Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Rafał Baum

Profitability of pulse crops growing as an alternative source of protein in feeding stuff

Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego

Abstract: The best economical result give pea, field pea and broad bean. Profitable relation “protein costs of production on a farm: price of protein in soybean” is in producing broad bean and yellow lupine.

Keywords: crop, profitability of products, big farms, individual farms

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol343/issue1/art_11.pdf

For citation: 2002 Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 129 - 136;