Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Maria Grzybek, Marta Kawa

Local products image determinant communes of Nisko

Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko

Abstract: The article is a characterization of local products, creating an image of Krzeszów, Rudnik and Ulanów municipalities of the Nisko county, in the Podkarpackie province. The study of 500 inhabitants showed that knowledge of these products is varied. The best known were: plum jam from Krzeszów, wickerwork from Rudnik, and rafting bread and rafting tradition cultivated by inhabitants of Ulanów.
Abstract in polish: Na wizerunek powiatu Nisko składają się subprodukty specyficzne dla poszczególnych gmin. Powszechnie znane przez społeczeństwo województwa podkarpackiego są zwłaszcza powidła krzeszowskie z gminy Krzeszów, wyroby wikliniarskie z gminy Rudnik nad Sanem oraz chleb flisacki i tradycje flisackie kultywowane przez spo-łeczność lokalną gminy Ulanów.

Keywords: district, image, local products

Keywords in polish: powiat, wizerunek, produkty lokalne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Grzybek, Maria, and Marta Kawa. "Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 5-15.
APA Maria Grzybek, Marta Kawa (2012). Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 5-15
ISO 690 GRZYBEK, Maria, KAWA, Marta. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 5-15.
Corresponding address:
dr hab. Maria Grzybek, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
Authors email:
j_cisek@univ.rzeszow.pl