Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

A comparative study of the economic effectiveness of Polish manufacturers of mushroom compost

Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku

Abstract: In this study the results of the economic efficiency of manufacturers of mushroom compost have been presented. The economic efficiency is operationalized in the following research by selected indicators of efficiency, rotation, and synthetic indicator Z. The main purpose of the study is an analysis of the economic efficiency of companies in  the branch development prediction context. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland “Monitor Polski B”.
Abstract in polish: W opracowaniu zaprezentowano wyniki badania efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku. Efektywność ekonomiczną operacjonalizują w niniejszych badaniach wybrane wskaźniki finansowe oraz wskaźnik syntetyczny Z. Głównym celem badania jest analiza i ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw (producentów podłoża do produkcji pieczarek)  w kontekście prognozy rozwoju branży. Dane finansowe przedsiębiorstw za lata 2006- -2010 pozyskano z Monitorów Polskich B.

Keywords: economic efficiency, mushroom compost production

Keywords in polish: efektywność ekonomiczna, produkcja podłoża pod uprawę pieczarek

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Łobos, Krzysztof, and Mirosława Szewczyk. "Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 147-157.
APA Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk (2012). Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 147-157
ISO 690 ŁOBOS, Krzysztof, SZEWCZYK, Mirosława. Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 147-157.
Corresponding address:
dr hab. Krzysztof Łobos, Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Kośnego 72, 45-372 Opole, Poland
Authors email:
krzysztof.lobos@wsb.wroclaw.pl