Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Maria Golinowska

Developments of organic farms production in Poland

Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych w Polsce

Abstract: The aim of the elaboration was to determine the development of organic farms in Poland. We deliberately selected four voivodeships to this research: Dolnośląskie, Małopolskie, Mazowieckie and Zachodniopomorskie. The research proved that in all voivodeships basic development s of organic production were fodder crops, with meadows and pastures, usually connected with one or several types of organic production. In the Małopolskie voivodeship, organic farms fit well in the system of sustainable development, while in the remaining voivodeships no considerable relation between animal production and fodder crops was recorded.
Abstract in polish: Celem opracowania było określenie kierunków produkcji gospodarstw ekologicznych w Polsce. Do badań wybrano cztery województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Badania wykazały, że we wszystkich województwach podstawowym kierunkiem produkcji ekologicznej są uprawy pastewne z trwałymi użytkami i zazwyczaj występuje jeden lub kilka rodzajów produkcji ekologicznej. W województwie małopolskim gospodarstwa ekologiczne dobrze wpisują się w system zrównoważonego rozwoju, a w pozostałych województwach nie ma ścisłego związku produkcji zwierzęcej z uprawami pastewnymi.

Keywords: development production, organic farms

Keywords in polish: kierunki produkcji, gospodarstwa ekologiczne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol25/issue3/art_10.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Golinowska, Maria. "Developments of organic farms production in Poland ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 113-123.
APA Maria Golinowska (2012). Developments of organic farms production in Poland . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 113-123
ISO 690 GOLINOWSKA, Maria. Developments of organic farms production in Poland . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 113-123.
Corresponding address:
dr hab. Maria Golinowska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A,  50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
maria.golinowska@up.wroc.pl