Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Anna Zielińska-Chmielewska

Strategic analysis of PKM Duda SA. on Polish meat market with the application of BCG growth-share matrix

Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG

Abstract: The main goal of this paper was to examine the market position of one leading meat processing enterprise PKM Duda SA. on the domestic meat market. The assessment of the activity portfolio on its three strategic units was undertaken with the usage of BCG matrix. The PKM Duda SA. was chosen for the study because: a) processes more than 20 tons of slaughter per week, b) is located in the country of origin, c) exists on Warsaw Stock Exchange Market, d) preserves continuity of its database in Monitor Polski „B”. The analysis proved that all three examined strategic units have different market shares and operate on markets of a different acceleration. The highest income rate brings the meat processing unit (B), the lowest slaughter unit (A). The market position of PKM Duda SA. can be improved when a retail trade unit (B) moves away from question marks into stars. Although BCG matrix draws a fast and a complex strategic situation, is not free from disadvantages. That is the reason why further, also portfolio, analysis should be im-plemented.
Abstract in polish: W artykule w układzie macierzowym zbadano przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych oraz niekontrolowanych przez Polski Koncern Mięsny Duda SA. W ten sposób określono pozycję rynkową trzech jednostek strategicznych analizowanego przedsiębiorstwa na tle krajowego rynku mięsnego. W tym celu przeprowadzono analizę z wykorzystaniem macierzy BCG, która jest niezbędna do oceny portfela działalności gospodarczej składowych jednostki i wyboru ich dalszego rozwoju. Do analizy wykorzystano dane wtórne w postaci danych finansowych spółki za okres 2010-2011. 

Keywords: BCG growth-share matrix, information, price, strategic management, price risk management

Keywords in polish: macierz wzrostu/udziału BCG, informacja, cena, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem cenowym

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Zielińska-Chmielewska, Anna. "Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 155-162.
APA Anna Zielińska-Chmielewska (2012). Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 155-162
ISO 690 ZIELIńSKA-CHMIELEWSKA, Anna. Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 155-162.
Corresponding address:
dr Anna Zielińska-Chmielewska, Katedra Koniunktury Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
anna.zielinska@ue.poznan.pl