Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Maria Grzybek

Conditions, quality and standard of living of students from podkarpackie voivodeship

Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego

Abstract: The paper presents an assessment of conditions, quality of living for 190 students – residents of Podkarpackie province. The analysis was performed according to place of residence, gender, age and income per family member. A five-point Likert scale was used for evaluation. Podkarpackie province is one of the poorest regions in the EU structures. Students rated their living conditions at 3.41 points, 3.35 points as far as quality is concerned and the lowest was score of standard of living – 3.21 points.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano opinie studentów, pochodzących z województwa podkarpackiego, regionu należącego do najbardziej opóźnionych społecznie i gospodarczo w strukturach Unii, na temat ich warunków, jakości i standardu życia.

Keywords: students, conditions, quality and standard of living

Keywords in polish: studenci, warunki, jakość, standard życia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Grzybek, Maria. "Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 45-85.
APA Maria Grzybek (2011). Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 45-85
ISO 690 GRZYBEK, Maria. Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 45-85.
Corresponding address:
dr hab. Maria Grzybek, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2b, 35-601 Rzeszów, Poland
Authors email:
j_cisek@univ.rzeszow.pl