Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Małgorzata Dolata, Jarosław Lira

The basic elements of economic infrastructure of rural areas in counties of the wielkopolskie voivodship

Wyposażenie obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej

Abstract: The analysis of studies presented in the paper allows to conclude that rural areas of Wielkopolskie voivodship are considerably differentiated as far as the distribution of economic infrastructure is concerned. Very high and high levels of infrastructure can be found in the counties in the central part of the voivodship around Poznań, its capital and two counties in the northern part of the voivodship. These counties have attained higher level of individually studied elements of infrastructure, as compared with the values calculated for rural areas in Poland in general. Counties of low and very low level of infrastructure occupy south-eastern part of the voivodship and vast areas located in its north-western part. In these areas not all inhabitants have access to gas-line system, sewage network and sewage treatment plants.
Abstract in polish: Ponad dwudziestoletni okres funkcjonowania w Polsce gospodarki rynkowej i ponad pięcioletni staż w strukturach Unii Europejskiej przyniosły znaczne przyspieszenie tempa rozwoju wyposażenia obszarów wiejskich w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. Nadal jednak jest ono niewystarczające w stosunku do istniejących w tym zakresie potrzeb i charakteryzuje je znaczne zróżnicowanie przestrzenne, zarówno między województwami, jak i wewnątrz nich.

Keywords: economic infrastructure, rural areas, infrastructural equipment, spatial differentiation

Keywords in polish: infrastruktura gospodarcza, obszary wiejskie, wyposażenie infrastrukturalne, zróżnicowanie przestrzenne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Dolata, Małgorzata, and Jarosław Lira. "Wyposażenie obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 51-63.
APA Małgorzata Dolata, Jarosław Lira (2011). Wyposażenie obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 51-63
ISO 690 DOLATA, Małgorzata, LIRA, Jarosław. Wyposażenie obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 51-63.
Corresponding address:
dr Małgorzata Dolata, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
dolata@up.poznan.pl