Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Olga Stefko

Changing the interest in banking products among students on the example of Poznań University of Life Sciences

Zmiany zainteresowania produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Abstract: There is a huge competition in the banking market. In that situation most important is good relation and satisfaction among possessing clients than still finding new ones. This activity is possible in segment of banking products for students. The paper presents aspects connected with research on the interest in bank products among students of Poznań University of Life Sciences. It describes not only expectations towards potential providers of services on retail financial services market but also main drawbacks and deficiency of offers from the customer’s point of view. Finally, the paper considers possi-bilities how to satisfy demands in the future and create more appropriate financial measures for the discussed sector. The paper is also a continuation of the research carried out in 2007 and devoted to the same issue.
Abstract in polish: W sytuacji wciąż rosnącej konkurencji na rynku bankowym, ważniejsze od pozyskiwania stale nowych klientów jest utrzymanie dobrych relacji z już posiadanymi. Z tego względu, segment produktów i usług skierowanych do studentów daje bankom możliwość nawiązania długoletniej i stałej współpracy z odbiorcami usług bankowych. Praca powstała w wyniku zestawienia wybranych zagadnień z przeprowadzonych badań, związanych z zainteresowaniem produktami bankowymi wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zawarto w niej nie tylko oczekiwania w stosunku do poten-cjalnych usługodawców na rynku finansowych usług detalicznych, lecz także najważniejsze braki i mankamenty ofert z punktu widzenia klienta, a także możliwości lepszego za-spokajania potrzeb i bardziej trafnego konstruowania instrumentów finansowych dla omawianego segmentu w przyszłości. Poza tym praca stanowi raport z kontynuacji badań przeprowadzonych na ten temat w 2007 roku.

Keywords: bank products, sector of students

Keywords in polish: produkty bankowe, segment studentów

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume21/issue3/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Stefko, Olga. "Zmiany zainteresowania produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 115-124.
APA Olga Stefko (2011). Zmiany zainteresowania produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 115-124
ISO 690 STEFKO, Olga. Zmiany zainteresowania produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 115-124.
Corresponding address:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
stefko@up.poznan.pl