Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Anna Ziemińska, Ewa Kiryluk-Dryjska

RDP 2004-2006 funds’ absorption by the farms of diversified economic conditions

Absorpcja środków prow 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym

Abstract: The objective of the article was to analyse the interaction between economic potential of farms and farmers’ activity on Rural Development Program. The choice of RDP measures among farmers was analysed on the basis of the synthetic coefficient of economic potential of their farms. In order to gather information from farmers questionnaires were held in two administrative units (powiat) characterised by different agricultural structures.
Abstract in polish: W związku z dużą aktywnością rolników w ubieganiu się o przyznanie pomocy w ramach działań zawartych w PROW 2004-2006 podjęto próbę zbadania zależności pomiędzy potencjałem ekonomicznym gospodarstwa, określonym na podstawie syntetycznego miernika a instrumentami wsparcia w gospodarstwach z celowo wybranych powiatów o rolnictwie ekstensywnym i niskim stopniu powiązania z rynkiem (powiat czarnkowsko-trzcianecki) oraz o rolnictwie intensywnym i wysokim stopniu powiązania z rynkiem (powiat krotoszyński).

Keywords: RPD 2004-2006, RPD beneficiaries, economic potential

Keywords in polish: PROW 2004-2006, beneficjenci PROW, potencjał ekonomiczny

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Ziemińska, Anna, and Ewa Kiryluk-Dryjska. "Absorpcja środków prow 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 149-156.
APA Anna Ziemińska, Ewa Kiryluk-Dryjska (2009). Absorpcja środków prow 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 149-156
ISO 690 ZIEMIńSKA, Anna, KIRYLUK-DRYJSKA, Ewa. Absorpcja środków prow 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 149-156.
Corresponding address:
mgr Anna Ziemińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zieminska@up.poznan.pl