Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Waldemar Kozłowski

Model of investments in the agricultural real property market

Model inwestycyjny na rynku nieruchomości rolnych

Abstract: The paper presents model of the so-called strategic investment card as a complex approach to implementation of investment in agricultural real properties. The model was financial-economic and strategic conditions in the market of agricultural real property. The evaluation of the investment was defined in the aspects of economic, market, and social-environmental effectiveness as well as the so-called investment options
Abstract in polish: W opracowaniu przedstawiono model inwestycyjny w postaci tzw. strategicznej karty inwestycyjnej, jako kompleksowe podejście do realizacji inwestycji w nieruchomości rolne. Istota modelu sprowadza się do oceny uwarunkowań finansowo- -ekonomicznych i strategicznych występujących na rynku nieruchomości rolnych. Ocenę inwestycji zdefiniowano w aspektach: efektywności ekonomicznej, rynkowej, społeczno- -środowiskowej oraz tzw. opcji inwestycyjnych.

Keywords: market of agricultural immobilities, strategic investment card

Keywords in polish: rynek nieruchomości rolnych, strategiczna karta inwestycyjna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol14/issue4/art_11.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Kozłowski, Waldemar. "Model of investments in the agricultural real property market." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 125-133.
APA Waldemar Kozłowski (2009). Model of investments in the agricultural real property market. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 125-133
ISO 690 KOZłOWSKI, Waldemar. Model of investments in the agricultural real property market. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 125-133.
Corresponding address:
dr Waldemar Kozłowski, ul. Konopna 22, 10-809 Olsztyn, Poland
Authors email:
wkozlowski@xl.wp.pl