Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Magdalena Kozera, Olga Stefko, Karolina Jąder

Assets relations in animal-type farms

Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych

Abstract: In this paper the authors try to diagnose the inner assets of Polish animal farms as a starting point to describe their potential on agricultural market. They are underlining the role of structure and relations of farm assets as a main factor of animals’ farm potential. Analysis of farm assets allow to draw a conclusion of the reaction degree on market changes and this exploration show that the degree really exist in the structure of farm assets has also been identified.
Abstract in polish: W artykule podjęto próbę określenia relacji majątkowych w polskich gospodarstwach o zwierzęcych typach produkcji. Podkreślono rolę kierunku produkcji, jako wyznacznika struktury i relacji zasobów majątkowych gospodarstw. Wskazano na strukturę rodzajową majątku i zmiany jej składników. Stwierdzono, że spośród omawianych grup gospodarstw największą mobilnością rynkową cieszą się gospodarstwa typ H (zwierzęta ziarnożerne).

Keywords: animal-type farms, stock superiority, structure of assets

Keywords in polish: gospodarstwa o zwierzęcych typach rolniczych, zasoby majątkowe, struktura majątku

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Kozera, Magdalena, et al. "Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 115-124.
APA Magdalena Kozera, Olga Stefko, Karolina Jąder (2009). Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 115-124
ISO 690 KOZERA, Magdalena, STEFKO, Olga, JąDER, Karolina. Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 115-124.
Corresponding address:
dr Magdalena Kozera, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mkozera@up.poznan.pl