Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Joanna Kicińska

The influence of psychological and social factors on market behaviour of young consumers

Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych

Abstract: This article presents the results of research concerning the influence of psychological and social factors on market behaviour of young consumers in Poland and in the world. The research confirms that children and the youth constitute a separate market group and the age determines their market independence. Making decisions regarding purchase of goods young consumers tend to ask for help those whom they rely on, which is connected with their small market experience. The need to do market shopping is mainly influenced by the feeling of lack of young people and then parents’ suggestions and peers’ advice. Young consumers buy goods also on impulse. It regards mainly comestibles. Fashion is the most important for children and the youth in case of clothing articles and shoes. The factor of market novelty is not a determinant of a big importance in the choice of goods purchased by children and the youth.
Abstract in polish: Młodzi konsumenci stanowią istotną grupę nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Zachowania nabywcze nastolatków warunkuje wiele czynników, w tym psychologiczno-społeczne. W artykule podjęto badania nad wpływem determinant na postępowania rynkowe dzieci i młodzieży.

Keywords: young consumers, psychological and sociological determinants of market behaviour, young consumers’ market in Poland and in the world

Keywords in polish: młodzi konsumenci, psychologiczno-społeczne determinanty zachowań rynkowych, rynek młodych konsumentów w Polsce i na świecie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Kicińska, Joanna. "Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 85-94.
APA Joanna Kicińska (2009). Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 85-94
ISO 690 KICIńSKA, Joanna. Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 85-94.
Corresponding address:
mgr Joanna Kicińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kicinska@up.poznan.pl