Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Zbigniew Gołaś, Mariusz Ścibek

Structure, dynamics and directions of changes on the world beer market

Struktura, dynamika i kierunki zmian na światowym rynku piwa

Abstract: The report shows the results of analysis of a structure and dynamics of changes in the world beer market. In the article there are analysed production and sale of beer, the beer foreign trade, brands and consumption of beer in years 1999-2004. The research carried out shows that Europe plays the major role in the world beer production, it is the region of the biggest beer tradition in the world. However, the market leader position belongs to China, which in case of beer production has already overtaken position of longstanding beer market leader – United States. Geography and dynamics of beer sale have been changed as well. Distinct slowing down in beer sale on markets of the biggest beer traditions can be noticed, while on the area of Central East Europe, East Europe and Asia the strong dynamics of sale can be observed. The reasons of such a trend are various, mostly the changes are triggered by strongly differentiated level of beer consumption per capita and changes in costumers tastes, much more focused on consuming soft alcoholic drinks.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono strukturę i dynamikę zmian światowego rynku piwa, a także analizowano produkcję i sprzedaż piwa, handel zagraniczny piwem, marki piwa oraz konsumpcję piwa w latach 1999-2004.

Keywords: beer, world market of beer, sales and production of beer, export and import of beer, brands and consumption of beer

Keywords in polish: piwo, światowy rynek piwa, sprzedaż i produkcja piwa, export i import piwa, marki i konsumpcja piwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Mariusz Ścibek. "Struktura, dynamika i kierunki zmian na światowym rynku piwa." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 33-48.
APA Zbigniew Gołaś, Mariusz Ścibek (2009). Struktura, dynamika i kierunki zmian na światowym rynku piwa. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 33-48
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, ŚCIBEK, Mariusz. Struktura, dynamika i kierunki zmian na światowym rynku piwa. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 33-48.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań Poland
Authors email:
golas@up.poznan.pl