Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Grażyna Adamczyk, Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak

Preferences of young people on the milk market

Preferencje ludzi młodych na rynku mleka

Abstract: The aim of this paper is to present results of research related to preferences of young people (students) on the milk market. The paper focuses on aspects connected with milk consumption, as well as the process of choice – preferred type, package, brand and place of purchase.
Abstract in polish: Transformacje gospodarcze, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, wprowadzenie zasad wolnorynkowych oraz wzrastający poziom konkurencji na polskim rynku mleczarskim przyczyniły się do konieczności wprowadzenia zmian w asortymencie produktowym. Aby stać się konkurencyjnym i dostosować się do potrzeb konsumentów, niezwykle ważne staje się rozpoznanie ich preferencji, a także motywów podejmowania decyzji. Wyniki badania wskazują na to, że mleko wciąż odgrywa ważną rolę w życiu młodych ludzi – jedynie preferencje konsumentów ulegają zmianie. Najczęściej wybierane przez studentów jest mleko o pojemności 1 l, w kartonowym opakowaniu. Podczas wyboru młodzi ludzie kierują się głównie terminem przydatności i zawartością tłuszczu, z kolei reklama została uznana za czynnik w najmniejszym stopniu oddziaływujący na proces decyzyjny konsumentów.

Keywords: milk, behaviour, young consumer, consumption, purchasing

Keywords in polish: mleko, zachowania, młody konsument, spożycie, zakupy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol14/issue4/art_1.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Adamczyk, Grażyna, et al. "Preferences of young people on the milk market." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 5-12.
APA Grażyna Adamczyk, Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak (2009). Preferences of young people on the milk market. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 5-12
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna, ANIOłA, Paulina, CZUBAK, Wawrzyniec. Preferences of young people on the milk market. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 5-12.
Corresponding address:
dr Grażyna Adamczyk, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
adamczyk@up.poznan.pl