Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Aldona Standar, Joanna Średzińska

Differentiation of financial condition in local goverments of Wielkopolska voivodeship

Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego

Abstract: The article presents the typology of financial condition in the Wielkopolska voivodeship according to the criterion of local governments. The analysis was realized on financial data from Statistical Office (BDR) 2006. The results confirmed a big differentiation. Local governments in the Poznański subregion had the largest financial efficiency. This research should be continued in the future, considering the amount of money that will come from the European Union to the budgets of gminas.
Abstract in polish: Artykuł prezentuje zróżnicowanie poziomu kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Poziom kondycji finansowej opisano za pomocą cechy syntetycznej. Następnie uzyskane wartości cechy syntetycznej wykorzystano do wyodrębnienia klas typologicznych gmin według kryterium poziomu kondycji finansowej. Ponadto, przeprowadzono analizę wariancji, w celu sprawdzenia, czy poziom kondycji finansowej gmin zależy od ich typu oraz położenia. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych z 2006 roku.

Keywords: classification, financial condition, localization of local governments, type of local governments, Wielkopolska voivodeship

Keywords in polish: klasyfikacja, kondycja finansowa, położenie gmin, typ gminy, województwo wielkopolskie

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_12.pdf
For citation:

MLA Standar, Aldona, and Joanna Średzińska. "Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 135-145.
APA Aldona Standar, Joanna Średzińska (2008). Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 135-145
ISO 690 STANDAR, Aldona, ŚREDZIńSKA, Joanna. Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 135-145.
Corresponding address:
mgr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
standar@up.poznan.pl