Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Justyna Górna, Magdalena Ankiel-Homa, Alina Matuszak-Flejszman

Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych

The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers

Abstract: The article presents the result of research on the influence of information about food safety management system on purchase decisions of consumers.
Streszczenie w języku polskim: Bezpieczeństwo żywności powinno być przedmiotem troski wszystkich podmiotów biorących udział w jej produkcji i obrocie oraz organów i instytucji legislacyjnych czy kontrolnych. Informacja wyrażona słownie, bądź za pomocą znaków graficznych, zamieszczona na opakowaniach, etykietach czy obwolutach artykułów spożywczych ma swój znaczny udział nie tylko w kształtowaniu bezpieczeństwa żywności, lecz także w kształtowaniu preferencji konsumenckich, pozwalających na dokonanie wyboru produktu zgodnego z oczekiwaniami. Podjęcie decyzji o zakupie wyrobu może być również powodowane informacją nie związaną z samym wyrobem, a z systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności (potocznie nazywanym systemem HACCP), zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów. Wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności przez przedsiębiorstwa produkcyjne stanowi znaczący czynnik wpływający na decyzje zakupowe konsumentów indywidualnych; aż 49% nabywców deklarowało jako determinantę zakupu informację o systemie HACCP, np. w przypadku grupy produktów mleczarskich.

Słowa kluczowe: information, food safety management system, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

Słowa kluczowe w języku polskim: informacja, system zapewnienia bezpieczeństwa żywności, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_9.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Górna, Justyna, et al. "The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 89-98.
APA Justyna Górna, Magdalena Ankiel-Homa, Alina Matuszak-Flejszman (2008). The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 89-98
ISO 690 GóRNA, Justyna, ANKIEL-HOMA, Magdalena, MATUSZAK-FLEJSZMAN, Alina. The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 89-98.
Adres do korespondencji:
dr Justyna Górna, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
gorna@up.poznan.pl