Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Justyna Górna

Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka

Essence of demands of standard ISO 22000:2005 in aspect of assurances of milk health safety

Abstract: The article presents the essence of demands of ISO 22000 as a standard which allows of control milk health safety in a more effective way. The implementation of system HACCP in the dairy companies undoubtedly make for more safety health products, however microbiological research of pasterized milk shows that it is scarce. The elementary advantage for organization which comes from food quality management system meeting demands included in standard ISO 22000 is undoubtedly assurance of legal demands concerning production of food safety and more effective control of risk of food safety. The dairy companies should aspire for implementation of more rigorous standard ISO 22000:2005.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono istotę wymagań normy ISO 22000 jako standardu pozwalającego w skuteczniejszy sposób nadzorować bezpieczeństwo zdrowotne mleka.

Słowa kluczowe: ISO 22000, quality of milk, Codex Alimentarius

Słowa kluczowe w języku polskim: ISO 22000, jakość mleka, Codex Alimentarius

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_8.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Górna, Justyna. "Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 77-87.
APA Justyna Górna (2008). Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 77-87
ISO 690 GóRNA, Justyna. Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 77-87.
Adres do korespondencji:
dr Justyna Górna, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
gorna@up.poznan.pl