Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś

Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania

Analysis of enterprise profitability with application of method of diversifying

Abstract: The causal analysis of enterprise profitability was presented in the article. The analysis was widened for determining power and direction of the influence of chosen factors on the profitability of own capital. The conducted analysis of own capital profitability in chosen enterprise showed, that in 1997-2006 the level of ROE was often influenced by the change of return on assets than capital multiplier. The changes of assets profitability to larger degree were caused by changes of sale profitability than total assets turnover. Both the model Du Pont, as well as the method of diversifying are not only useful for explain-ing reasons for developing the profitability of assets, or of the return on equity, but above all can be used while undertaking the decision concerning futures.
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano przyczynową analizę rentowności przedsiębiorstwa. Wykorzystanie metody różnicowania pozwoliło na poszerzenie tej analizy o określenie siły i kierunku oddziaływania wybranych czynników na rentowność kapitału własnego.

Słowa kluczowe: return of equity, return on assets, return on sale, assets turnover

Słowa kluczowe w języku polskim: rentowność kapitału własnego, rentowność aktywów, wskaźnik obrotu aktywów

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bieniasz, Anna, et al. "Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 23-32.
APA Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś (2008). Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 23-32
ISO 690 BIENIASZ, Anna, CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota, GOłAś, Zbigniew. Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 23-32.
Adres do korespondencji:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
bieniasz@up.poznan.pl