Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Polski sektor trzodowy w kontekście globalnym

Polish pig sector in global context

Abstract: This paper presents some aspects of globalization in the world agriculture market, paying attention to the major factors influencing the pig sector. The article contains also an analysis of the changes in the world food sector, particularly the level and dynamics of pork production. The low position of Polish pork production among the producer countries and the competitivity of big and cheap pork producers from outside Europe were discussed. The research shows that the costs of pork production outside Europe are significantly lower.
Streszczenie w języku polskim: W artykule omówiono analizę zmian w światowym sektorze żywności, w szczególności poziom i dynamikę produkcji mięsa wieprzowego. Opisano również niską pozycję polskiej produkcji tego mięsa wśród krajów producenckich i konkurencyjność produ-centów taniej wieprzowiny spoza Europy.

Słowa kluczowe: world market globalisation, livestock production, world pig market, polish pig market, market competition

Słowa kluczowe w języku polskim: globalizacja rynków światowych, produkcja zwierzęca, światowy rynek trzody, polski rynek trzody, konkurencyjność rynkowa

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_5.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Magdalena Kozera. "Polski sektor trzodowy w kontekście globalnym." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 61-71.
APA Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera (2008). Polski sektor trzodowy w kontekście globalnym. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 61-71
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, KOZERA, Magdalena. Polski sektor trzodowy w kontekście globalnym. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 61-71.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl