Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017

Październik - Grudzień 2017
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2017 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2017 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2017

Spis treści:

Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00398
Toyin Benedict Ajibade, Opeyemi Eyitayo Ayinde, Tahirou Abdoulaye, Emmanuel Ada Ojoko
ANALYSIS OF THE IMPACT OF SELECTED ECONOMIC VARIABLES ON SORGHUM PRICES IN NIGERIA
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00354
William Djamfa Mbiakop, Abayomi Samuel Oyekale
IMPACT OF VILLAGE BANK MEMBERSHIP ON HOUSEHOLDS’ WELFARE IN NGAKA MODIRI MOLEMA DISTRICT MUNICIPALITY, SOUTH AFRICA
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00340
Katarzyna Domańska, Marek Angowski
CONSUMER ATTITUDES TOWARDS PRODUCTS OF REGIONAL MANUFACTURERS AND THEIR IMPACT ON THE PURCHASING BEHAVIOR ON THE MARKET FOR DAIRY PRODUCTS
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00349
Jakub Gołaś
LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00341
Elżbieta Goryńska-Goldmann
BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PRODUCT INNOVATIONS BASED ON RAW MATERIAL MODIFICATIONS
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00330
Dorota Janiszewska
SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE INPUTS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00373
Franciszek Kapusta
DIRECTION AND PACE OF CHANGES IN RURAL AREAS OF HIGHLY AND LESS URBANIZED REGIONS – A CASE STUDY
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00394
Karolina Karpus
THE ‘ECOSYSTEM SERVICES’ CONCEPT IN ENVIRONMENTAL LAW
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00374
Roman Kisiel, Natalia Jarzębowicz
NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE OLECKO DISTRICT
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00343
Iwona Kowalczuk, Jerzy Gębski, Katarzyna Milewska
CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS NOVEL FOODS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF ETHNIC FOOD
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00383
Karol Król
PROMOTING OF AGROTOURISM ON THE INTERNET – A LESSON FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00344
Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć
THE FAIR TRADE PRODUCTS: A MARKETING INNOVATION OR A MANIFESTATION OF CONSIDERED CONSUMPTION
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00353
Mustapha Sa’adu, Ahmadu Abubakar Tafida
ARTISANAL FISHER FOLK’S PERCEPTION OF THE EFFECTS OF VARIABILITY IN CLIMATIC FACTORS ON FISH YIELD IN KAINJI LAKE BASIN, NIGERIA
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00352
Rangarirai Roy Shoko, Abenet Belete
EFFICIENT PLANNING OF SORGHUM PRODUCTION IN SOUTH AFRICA – APPLICATION OF THE BOX-JENKIN’S METHOD
Zeszyt 4 (46) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00362
Elżbieta Jadwiga Szymańska
THE DEVELOPMENT OF THE PORK MARKET IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBALIZATION

Znaleziono 15 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).