Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00373

Franciszek Kapusta

DIRECTION AND PACE OF CHANGES IN RURAL AREAS OF HIGHLY AND LESS URBANIZED REGIONS – A CASE STUDY

Abstract:

The purpose of this study was to characterize the
scope, direction and pace of the evolution taking place in the
rural part of highly and less urbanized regions, including without
limitation changes to the territorial distribution and percentage
of the rural population in the voivodeships covered by
this study; the levels of the technical and social infrastructure;
the condition of agricultural productive inputs and the level of
the farms’ commercial production; the development level of
non-agricultural activities in rural areas. The source of information
were books, magazines and publications of the Central
Statistical Office (GUS). Once collected, the information
was processed and interpreted with the use of a vertical and
horizontal comparison method, the statistical method and the
relative valuation method. It was found that: a) the rural population
grows (and so does its share in the country’ population)
though rural areas become smaller in size, b) more and more
rural areas are transformed into residential areas, improving
the level of technical and social infrastructure, c) the Śląsk
region is characterized by a slower evolution of the general
and rural infrastructure compared to Świętokrzyskie voivodeship,
d) the regions covered by this study demonstrate a high
decrease rate of agricultural land resources, accompanied by
the growth of other productive inputs and of agricultural commercial
production, e) rural areas are increasingly engaged
in economic activities covered by the REGON register. The
characteristics and consequences of entrepreneurship are diversified
across the rural areas under consideration. The most
positive effects can be noted in Śląsk region.

Słowa kluczowe: region, change, pace, direction, infrastructure

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom46/zeszyt4/art_75.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00373
Zapis do cytowania:

MLA Kapusta, Franciszek. "DIRECTION AND PACE OF CHANGES IN RURAL AREAS OF HIGHLY AND LESS URBANIZED REGIONS – A CASE STUDY." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 771-778.
APA Franciszek Kapusta (2017). DIRECTION AND PACE OF CHANGES IN RURAL AREAS OF HIGHLY AND LESS URBANIZED REGIONS – A CASE STUDY. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 771-778
ISO 690 KAPUSTA, Franciszek. DIRECTION AND PACE OF CHANGES IN RURAL AREAS OF HIGHLY AND LESS URBANIZED REGIONS – A CASE STUDY. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 771-778.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Franciszek Kapusta, Institute of Economic and Social Sciences, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
Franciszek.kapusta@wp.pl

Literatura

 • Adamska A. (2016). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska (242 s.) Wrocław: WUP.
 • GUS (2004). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004 (s. 68-69, 354-356, 372, 483, 513, 516, 533, 597-598, 606). Warszawa: GUS.
 • GUS (2005) Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005 ( s. 192-194, 214-215, 224-225, 234, 236, 238). Warszawa: GUS.
 • GUS (2014), Rocznik statystyczny rolnictwa (s. 90-91, 150, 507). Warszawa: GUS.
 • GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa (s. 84, 127, 131, 133-134). Warszawa: GUS.
 • GUS (2016). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (s. 34-35, 70-73, 84, 127, 131, 133, 186, 192, 196, 344-345, 348, 362, 404, 412, 500, 519). Warszawa: GUS.
 • GUS, US (2011). Obszary wiejskie w Polsce (s. 106-109 s. 106-109). Warszawa, Olsztyn: GUS, US.
 • GUS, US (2016), Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. (s. 64-65, 80, 82-83, 88-95, 133, 138, 174-175). Warszawa, Olsztyn: GUS, US.
 • GUS, US (2011). Obszary wiejskie w Polsce (98-101). Warszawa, Olsztyn: GUS, US.
 • GUS, US (2010). Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. (s. 144-146, 151, 153, 154, 156). Olsztyn: GUS, US.
 • Kapusta F. (2007). Wybrane determinanty strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, (w:) A. Graczyk (red.) Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju (s. 120-127). Białystok, Wrocław: EKO.
 • Kapusta F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (s.11-12). Warszawa: PWN.
 • Kapusta F. (2012). Agrobiznes (s. 127). Warszawa: Difin.
 • Kapusta F. (2006). Zarządzanie działaniami logistycznymi (s. 35-52). Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe .
 • Kapusta F. (2012a). Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego (s. 324), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 29. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nurzyńska I. (2016). Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce (s. 123-139). Wieś i Rolnictwo 2(171).
 • Stachak S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (s. 213-216). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Stachak S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych (s. 132-133)., Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Stanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (331 s.). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.