Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.79

Segun Bamidele Fakayode, Adewale Henry Adenuga, Taibat Yusuf, Oluwatoyosi Jegede

Świadomość dotycząca prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego oraz popyt na nie wśród właścicieli małych gospodarstw rolnych w Nigerii

AWARENESS OF AND DEMAND FOR PRIVATE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIA

Abstract:

This study investigated the awareness of and demand for private agricultural extension services among smallscale farmers in Nigeria, using farmers in Oyo state as a case study. Specifically, the study examined the availability and operations of private agricultural extension services and factors that determine farmers’ willingness to pay for such services. The results showed that a considerable number of farmers are willing to pay for private agricultural extension services. The number of plots cultivated by the farmers was found to influence farmers’ willingness to pay for private agricultural extension services at one percent level of significance. Income, awareness, family size and total number of plots were identified as the major factors influencing the use of private agricultural extension services in the study area. The study recommended the need for the government to mobilize farm households to avail themselves of benefits of private extension services. Efforts should also be stepped up by all development stake-holders to provide additional sources of income for farm households, in order to raise their income and demand capabilities.

Streszczenie w języku polskim:

W niniejszym artykule przedstawiono badanie poziomu świadomości dotyczącej prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego oraz popytu na nie wśród właścicieli małych gospodarstw rolnych w Nigerii. Badaną grupę stanowili rolnicy zamieszkujący stan Oyo. Szczególnie skupiono się na dostępności i funkcjonowaniu prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego oraz na czynnikach, które wpływają na skłonność rolników do zapłaty za tego typu usługi. Wykazano, że znaczna liczba rolników jest skłonna zapłacić za prywatne usługi z zakresu doradztwa rolniczego. Okazało się, że na skłonność rolników do zapłaty wpływała liczba uprawianych działek ziemi, przy istotności na poziomie 1%. Dochód, poziom świadomo- ści, wielkość rodziny i całkowitą liczbę działek uznano za główne ograniczenia w korzystaniu z prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego na badanym obszarze. W artykule wskazano na konieczność zachęcenia gospodarstw rolnych przez rząd do skorzystania z prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego. Także udziałowcy powinni podjąć kroki w celu zapewnienia dodatkowych źródeł utrzymania gospodarstwom, by zwiększyć ich dochód oraz popyt na usługi.

Słowa kluczowe: agricultural extension, demand, privatization, awareness, small-scale farmers

Słowa kluczowe w języku polskim: doradztwo rolnicze, popyt, prywatyzacja, świadomość, właściciele małych gospodarstw rolnych

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_79.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.79
Zapis do cytowania:

MLA Fakayode, Segun Bamidele, et al. "AWARENESS OF AND DEMAND FOR PRIVATE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 521-531.
APA Segun Bamidele Fakayode, Adewale Henry Adenuga, Taibat Yusuf, Oluwatoyosi Jegede (2016). AWARENESS OF AND DEMAND FOR PRIVATE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 521-531
ISO 690 FAKAYODE, Segun Bamidele, et al. AWARENESS OF AND DEMAND FOR PRIVATE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 521-531.
Adres do korespondencji:
PhD, Segun Bamidele Fakayode, Department of Agricultural Economics and Extension, Federal University Oye-ekiti, Ekiti State, Nigeria
Email do korespondencji:
segunfakayode@gmail.com

Literatura

 • Adedoyin, S.F. (1995): Non governmental organizations in Agricultural Development. The Experience of the Diocesan Agricultural Development Programme of the Catholic Diocese of Ijebu-Ode, Nigeria. Paper Presented at the Second Annual National Conference of the Agricultural Extension Society of Nigeria. (AESON), held at NAERLS/ABU, Zaria, Nigeria from 26 – 28 September, pp 71-76
 • Agbamu, J. U. (2005) Problem and Prospects of Agricultural Extension Service in Developing Countries. In Agricultural Extension in Nigeria S. F. Afolayan (ed) Ilorin Agricultural Economics Society of Nigeria. Agricultural Extension Services of Nigeria (AESON), Pp. 159 – 169
 • Agresti, A. and Finlay, B., Statistical Methods for the Social Sciences, 3th Edition.
 • Prentice Hall, 1997.
 • Akele, S.A. and Chukwu, G.O. (2004): Poverty Alleviation through Sustainable Root and Tuber Crop Production. Proceeding of 8th Triemual Symposium-International Society for Tropical Root Crops, African Branch (ISTRC AB) Ibadan. Nigeria.
 • Anderson, J.R. (2007), “Agricultural Advisory Services”, Background paper for World Development Report 2008, Agriculture for Development. Washington, D.C.: World Bank. pp 1-44 http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/2795087-1191427986785/Anderson_AdvisoryServices.pdf
 • Birner, R.; K. Davis; J. Pender; E. Nkonya; P. Anandajayasekeram; J. Ekboir; A. Mbabu; D. Spielman, D. Horna, and S. Benin. (2006), “From best practice to best fit: A framework for analyzing agricultural advisory services worldwide”, Development Strategy and Governance Division, Discussion Paper No. 39. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, DC
 • Deb S.R. (2002). Robotics Technology and Flexible Automation. Tata Mc-Graw Hill.
 • Fakayode,S.B, Ogunlade,I, Ayinde, O and Olabode, P.(2010): Factors Affecting Farmers’ Ability to pay for Irrigation Facilities in Nigeria: The Case of Oshin Irrigation Scheme In Kwara State. Journal of Sustainable Development in Africa (Volume 12, No.1, 2010). Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania
 • Foti R., Nyakudya I., Moyo M., Chikuvire J., Mlambo N. (2007): Determinants of Farmer Demand for “Fee-for-Service Extension in Zimbabwe: The Case of Mashonaland Central Province. Journal of International Agricultural and Extension Education, 14(1): 95–104.
 • Garforth, C. (1993), “Interpretation of agricultural extension”, discussion paper, Agric Extension and Rural Development Department, University of Reading, United Kingdom.
 • Hu, R., Yang, Z. Kelly, P and Huang, J.(2009): Agricultural Extension System Reform and agent time allocation in China. China Economic Review 20: 303–315.
 • Isife, B.I and Madukwe, M.C. (1999). Non-governmental Extension Services in Nigeria. Feature activities and policy issues. Proceeding of the 5th annual National conference of the Agricultural Extension Society of Nigeria. (AESON) University of Nigeria, Nsukka, 12 to 14 April, pp. 164 – 168.
 • Kaliba, A.R., Featherstone, A.M. and Norman D.W. (1997). A stall-feeding management for improved cattle in semiarid central Tanzania: factors influencing adoption. Agricultural Economics 17: 133-146
 • Lioutas E. D. and Charatsari C. (2011), “Who is the Customer of Public Agricultural Extension/Education Services?”, International Journal of Rural Management 7,(1):83-102
 • Meera, S. N., Jhamtani, A., & Rao, D. U. M. (2004). Information and communication technology in agricultural development: A comparative analysis of three projects from India (Agricultural Research and Extension Network, Network Paper No. 135). Retrieved from http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5186.pdf
 • Oladele O.I. (2008).Factors Determining Farmers’ Willingness to pay for extension services In Oyo State, Nigeria. Agricultura Tropica Et Subtropica 41(4):165-170
 • Omotesho K. F., Ogunlade I. and Adenuga A. H. (2014). An Assessment of Farmers’ Ability to Determine their Agricultural Extension Needs in Kwara State, Nigeria. Albanian j. agric. Sci 13(3): 61-67
 • O'Rourke N. and Larry H. (2013). A Step-by-Step Approach to Using SAS(R) for Factor Analysis and Structural Equation Modeling, Second Edition. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USAS
 • Oyeniyi, T.A (1997); Fundamental Principles of Econometrics. (Cedar Economic Series). Cedar Publications Inc. Nigeria
 • Rivera W.M and Cary, W (1997) Privatizing Agricultural Extension. Chapter 22. In Swanson, B.E, Bentz P.R and Sofranko, J.A (Eds); Improving Agricultural Extension. A reference Manual. Extension Educationand CommunicationService Research, Extension and Training Division Sustainable Development Department. Food and Agricultural Organisation (FAO).
 • Rogers, B.L. (1995). Alternative definition of female headship in Domican Republic. World Development 23 (12): 2033-2039
 • Swanson, B. E. (2006) Extension strategies for poverty alleviation: Lessons from China and India. Journal of Agricultural Education and Extension 12(4):285–299
 • Siswadi Achmad M. and Toni B. (2012). Variable selection using principal component and procrustes analyses and its application in educational data. Journal of Asian Scientific Research 2(12):856-865
 • Umali DL, Schwartz L (1994), “Public and private agricultural extension: Beyond traditional frontiers”, Discussion paper Washington, DC: World Bank Publication, 236 pp.
 • Williams, S. K. J. (1998); The role of Extension Services Strategies of Agricultural Development in the South West Nigeria, 6th Annual Conference at Agricultural and Rural Management Training Institute, Ilorin, Nigeria. Pp. 37 – 38.
 • Wilson M 1991. Reducing the costs of public extension services: Initiatives in Latin America. In: W Rivers, Dan Gustafsen (Eds.): Agricultural Extension Worldwide: A Critical Turning Point, Agricultural Extension: Worldwide Institutional Evolution and Forces For Change. New York: Elsevier, pp. 55-99.