Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.17

Isaac Busayo Oluwatayo, Tanya A. Machethe, Mmapatla P. Senyolo

Analiza dochodowości i efektywności produkcji brojlerów w małych gospodarstwach w dystrykcie Mopani, prowincji Limpopo w Afryce Południowej

PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA

Abstract:

The study was conducted in the Mopani District of Limpopo province to determine the factors aff ecting productivity of broiler production in the area. Data were collected from 86 sampled smallholder broiler farmers in three municipalities in Mopani District namely; Greater Tzaneen municipality, Greater Letaba municipality and Maruleng municipality using a well-structured questionnaire. The results of the study indicated that feed is signifi cant at 10% level having a positive relationship with the broiler output. However, stock size and vaccines are signifi cant at 1% level, also with a positive relationship with broiler output. The study recommended that government should fi nd ways of linking the smallholder farmers in the study area with other stakeholders, governmental and private, to allow smallholder farmers have the opportunities to network and get to know how the commercial successful farms operate and see where they can improve on their production systems and marketing of products.

Streszczenie w języku polskim:

Badania prowadzone w dystrykcie Mopani w prowincji Limpopo miały na celu określenie czynników wpływających na produktywność gospodarstw produkujących brojlery na tym obszarze. Dane zebrano na podstawie odpowiednio uporządkowanych kwestionariuszy z 86 przykładowych małych gospodarstw produkcyjnych w 3 magistratach w dystrykcie Mopani – Greater Tzaneen, Greater Letaba i Maruleng. Wyniki badania wskazują, że pasza ma istotny pozytywny wpływ (na poziomie 10%) na uzyskiwane wyniki produkcji brojlerów. Wielkość hodowli i używanie szczepionek są istotne na poziomie 1%, wykazując również pozytywny wpływ na wielkość produkcji. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że byłoby wskazane, aby rząd umożliwił połączenie działalności małych gospodarstw na tym obszarze z innymi uczestnikami rynku, podmiotami rządowymi i prywatnymi. Dzięki temu małe gospodarstwa działające w ramach sieci zyskają dostęp do wiedzy o tym, jak funkcjonują najlepiej prosperujące gospodarstwa komercyjne i dowiedzą się, jak udoskonalić swoje systemy produkcyjne i marketing produktów

Słowa kluczowe: constraints, efficiency, gross margin, productivity, smallholder

Słowa kluczowe w języku polskim: ograniczenia, efektywność, marża brutto, produktywność, małe gospodarstwo

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_17.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.17
Zapis do cytowania:

MLA Oluwatayo, Isaac Busayo, et al. "PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 145-154.
APA Isaac Busayo Oluwatayo, Tanya A. Machethe, Mmapatla P. Senyolo (2016). PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 145-154
ISO 690 OLUWATAYO, Isaac Busayo, MACHETHE, Tanya A., SENYOLO, Mmapatla P.. PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 145-154.
Adres do korespondencji:
Isaac Busayo Oluwatayo, PhD, Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, South Africa
Email do korespondencji:
isaac.oluwatayo@ul.ac.za

Literatura

 • Adedeji, I. A., Kazeem, A. O., Ogunjimi, S. I., Otekunrin, A. O. (2013). Application of Stochastic Production Frontier in the Estimation of Technical Effi ciency of Poultry Egg Production in Ogbomoso Metropolis of Oyo State, Nigeria. World J. Agric. Res., 1, 6, 119–123.
 • Al-fawwaz, T. M., AL-Sharafat, A. (2013). Estimation of Resource Use Effi ciency in Broiler Farms: A Marginal Analysis Approach. Global J. Fin. Bank. Iss., 7, 7.
 • Ali, K. M. E., Samad, Q. A. (2013). Resource use efficiency in farming: An application of Stochastic Frontier Production Function. J. Agric. Econ. Dev., 2(5), 194–202.
 • Aliber, M., Hart, T. G. B. (2009). Should Subsistence Agriculture be Supported as a Strategy to Address Rural Food Security? Agrekon., 48(4), 434–443.
 • Alrwis, K. N., Francis E. (2010). Technical Effi ciency of Broiler Farms in the Central Region of Saudi Arabia: Stochastic Frontier Approach. Retrieved Aug 20th 2015 from: http://repository.ksu.edu.sa/.
 • Begum, I. A., Alam, M. J., Rahman, S., Van Huylenbroeck, G. (2014). An assessment of the contract farming system in
 • improving market access for smallholder poultry farmers in Bangladesh (ch. 3). Rome, Italy: FAO.
 • Bolton, T. (2015). The State of the South African Poultry Industry. Supermar. Retail., 3, 17–23.
 • DAFF (2011). A profi le of the South African Broiler Market Value Chain. Retrieved July 19th 2014 from: http://www.daff .gov.za.
 • DAFF (2012a). A Profi le of the South African Broiler Market Value Chain. Retrieved July 30th 2014 from: http://www.daff .gov.za.
 • DAFF (2012b). A Framework for the Development of Smallholder Farmers through Cooperative Development. Directorate Cooperative and Enterprise Development, Department of Agriculture. Forest. Fisher., 7, 8.
 • Etuah, S. (2014). Cost Effi ciency and Economies of Scale in Broiler Production in Ghana. A Case Study of the Ashanti
 • Region. Master of Philosophy in Agricultural Economics Thesis. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana.
 • Fawole, O. P. (2006). Poultry Farmers’ Utilization of Information in Lagelu Local Government Area, Oyo State of Nigeria. Int. J. Poult. Sci., 5(5), 499–501.
 • Jacobs, P. (2008). Market Development and Smallholder Farmers-A Selective Literature Survey. HSRC: Durban.
 • Khai, H. V., Yabe, M. (2011). Technical Effi ciency Analysis of Rice Production in Vietnam. Int. Soc. Southeas. Asian Agric. Sci., 17, 1, 135–146.
 • Mabelebele, M., Selapa, W., Phasha, S., Masikhwa, H., Ledwaba, L. (2011). The Dynamics of the Poultry Value Chain: A Review of the Broiler Sector in the Greater Tzaneen Municipality. Agricultural Research Development.
 • NAMC (2007). Subsector Study: Chicken Meat. Retrieved April 7th 2015 from: http://www.namc.co.za/.
 • Nkukwana, T. (2014). Poultry Production for Food Security: The South African Perspective. Retireved May 29th 2015 from: http://www.arc.agric.za.
 • Rota, A., Sperandini, S. (2010). Livestock and Farming Systems Technical Advisory Division. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.
 • South Africa Poultry Association (2012). The South African Poultry Industry Profi le. Retrieved Sep 17th 2014 from: http://www.sapoultry.co.za.
 • Statistics South Africa – STATSA (2012). General Household Survey Series Volume IV. Food Security and Agriculture (2002–2011): In Depth analysis of General Household Survey. Pretoria: Statistics South Africa.
 • Taru, V. B., Nkwi, G. E., Medugu, A. I., Reuben, J. (2010). Economics of Broiler Production in Meme Division of Cameroon. J. Agric. Sci., 1(2), 83–87.
 • Todsadee, A., Kameyama, H., Ngamsomsuk, K., Yamauchi, K. (2012). Production Effi ciency of Broiler Farming in Thailand:A Stochastic Frontier Approach. J. Agric. Sci., 4, 12.
 • Tuffour, M., Oppong, B. A. (2014). Profi t Effi ciency in Broiler Production: Evidence from Greater Accra Region of Ghana. Int. J. Food Agric. Econ., 2, 1, 23–32.
 • Ukwuaba, S. I., Inoni, O. E. (2012). Resource Use Efficiency in Small-Holder Broiler Production in Oshimili North Local Government Area, Delta State. Int. J. Poult. Sci., 11 (11), 700–705.