Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.84

Luiza Ossowska

Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast

ENTREPRENEURSHIP LEVEL DIVERSITY DEPENDING ON LOCATION TO THE TOWNS IN RURAL AREAS OF THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The aim of this article was to discuss the dependence between entrepreneurship level and location to the towns in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship. Entrepreneurship level and location to the towns were determined using the synthetic index. Based on the results of the analyses it can be concluded that proximity to towns infl uences positively the entrepreneurship level in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest omówienie zależności między poziomem przedsiębiorczości a położeniem obszarów wiejskich wobec miast w województwie zachodniopomorskim. Poziom przedsiębiorczości oraz wskaźnik położenia wobec sieci miejskiej wyznaczono za pomocą cechy syntetycznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zgodnie z głównym założeniem bliskość miast pozytywnie wpływa na poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Słowa kluczowe: rural areas, towns, entrepreneurship, Zachodniopomorskie voivodeship

Słowa kluczowe w języku polskim: obszary wiejskie, miasta, przedsiębiorczość, województwo zachodniopomorskie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_84.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.84
Zapis do cytowania:

MLA Ossowska, Luiza. "Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 811-820.
APA Luiza Ossowska (2015). Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 811-820
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza. Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 811-820.
Adres do korespondencji:
dr Luiza Ossowska, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Poland
Email do korespondencji:
luiza.ossowska@tu.koszalin.pl