Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.75

Sylwia Kierczyńska

Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

PRODUCTION OF TOMATOES FOR PROCESSING IN POLAND UNDER THE REGULATIONS OF COMMON MARKET ORGANIZATION OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE EU

Abstract:

The support for the tomatoes’ producers is one of the regulations of common market organization (CMO) for fruits and vegetables in the EU. The aim of this paper was to present the regulations on support for tomatoes processing and to analyse the changes in tomatoes production in Poland after the accession to EU. There was analysed the cultivation area and the production volume of tomatoes cultivated in family farms in Poland, on the background of the support received and the possibility od receiving it. The support for tomatoes production, available till the end of 2007, stimulated the tomatoes production – the cultivation area and the volume of tomatoes harvested – increased. The tomatoes’ producers in Poland did not make the most of the available limits of support in 2004 and 2006. The positive eff ect of this regulation could be increasing the number of producers groups and organizations. After the reform of CMO for fruits and vegetables in 2008, the payments for tomatoes’ producers historical payments and the support was not connected with the current production. The cultivation area of tomatoes decreased and the production did not increase. 

Streszczenie w języku polskim:

Jednym z mechanizmów Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej jest system wsparcia fi nansowego dla producentów pomidorów do przetwórstwa. Celem pracy było przedstawienie regulacji dotyczących dopłat do pomidorów gruntowych do przetwórstwa oraz zmian w produkcji tego gatunku w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Analizie poddano wielkość produkcji oraz powierzchnię uprawy pomidorów gruntowych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce na tle pomocy możliwej do uzyskania oraz otrzymanej przez polskich producentów. W latach 2004–2007, gdy obowiązywał system dopłat do produkcji pomidorów, miał miejsce wzrost zarówno powierzchni uprawy, jak i zbiorów pomidorów gruntowych. Na wielkość produkcji pomidorów gruntowych wpływa wiele czynników, w tym także te o charakterze rynkowym, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że to dopłaty do pomidorów miały wpływ na wzrost powierzchni uprawy i wielkości produkcji, niemniej sam fakt istnienia wsparcia do produkcji pomidorów mógł podziałać stymulująco na rozwój branży, skupiając zainteresowanie producentów tym rodzajem produkcji. Ponadto wzrosła liczba grup i organizacji producentów pomidorów do przetwórstwa, dlatego można sądzić, iż wzrost ten spowodowało między innymi uruchomienie instrumentu, ponieważ przynależność do grupy była warunkiem otrzymania wsparcia. Od 2008 roku płatności do pomidorów stały się płatnościami historycznymi, natomiast powierzchnia uprawy pomidorów gruntowych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce malała. 

Słowa kluczowe: agricultural policy, subsidies, tomatoes for processing

Słowa kluczowe w języku polskim: polityka rolna, dopłaty, pomidory gruntowe

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_75.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.75
Zapis do cytowania:

MLA Kierczyńska, Sylwia. " Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 717-723.
APA Sylwia Kierczyńska (2015). Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 717-723
ISO 690 KIERCZYńSKA, Sylwia. Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 717-723.
Adres do korespondencji:
dr inż. Sylwia Kierczyńska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 62-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
kierczynska@up.poznan.pl