Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Anna Wielicka, Elżbieta Goryńska-Goldmann

Konsumpcja serów per capita w Polsce i na świecie

World and Poland per capita cheese consumption

Abstract: Cheese represents vast share in consumption of dairy products as one third of collected milk is used by cheese-makers. This is one of the rare dairy products, which per capita consumption increases even in developed countries. The paper investigates changes in per capita consumption and links them with projections for Polish cheese-making industry and consumers.

Słowa kluczowe: cheese, consumer, consumption, dairy products, dairy

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_17.pdf

For citation: 2005 Anna Wielicka, Elżbieta Goryńska-Goldmann, 2005. Konsumpcja serów per capita w Polsce i na świecie. J. Agribus. Rural Dev. (4), 157 - 166. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 157 - 166;