Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Julian Wawrzyniak, Karolina Jąder, Günter Schade, Detmar Leitow

Nastawienia i zachowania konsumentów wobec produktów regionalnych - wyniki badań empirycznych w Niemczech i w Polsce

Consumers’ attitudes and behaviour in relation to regional products - results of empirical research in Germany and Poland

Abstract: The paper presents the importance of regional origin of food products and its application in offensive strategies. The presumed incompatibility of consumers’ attitude and their actual behaviour when purchasing regional products was investigated and also the importance of regional origin of food products for consumers’ behaviour in Poznań and Berlin was compared.

Słowa kluczowe: theory of attitude, consumers’ behaviour, region of origin, regional products, readiness to pay a higher price

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_16.pdf

For citation: 2005 Julian Wawrzyniak, Karolina Jąder, Günter Schade, Detmar Leitow, 2005. Nastawienia i zachowania konsumentów wobec produktów regionalnych - wyniki badań empirycznych w Niemczech i w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. (4), 145 - 156. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 145 - 156;