Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Szymon Tarant

Powiązanie marki i jakości produktów w ocenie konsumentów

Link of brand and quality of products in consumers’ evaluation

Abstract: The paper presents two quality tests carried out during the International Food Fair POLAGRA-FOOD 2002. The main aim of the research was evaluation of the customer’s sensorial perception of milk product quality. Eight products were tested. The results cover, among other things, the impact of different features on total quality evaluation and differentiation of quality evaluation depending on Polish customer’s brand knowledge.

Słowa kluczowe: dairy products, brand, quality

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_14.pdf

For citation: 2005 Szymon Tarant, 2005. Powiązanie marki i jakości produktów w ocenie konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. (4), 127 - 134. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 127 - 134;