Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Przemysław Ratajczak

Uprawnienia polskich zakładów mleczarskich do handlu w Unii Europejskiej na tle ogólnej sytuacji mleczarstwa w Polsce

Authorization of Polish dairies for trade in European Union on general background of situation of dairying in Poland

Abstract: Article presents condition of Polish creamery industry and degree of its fitting for requirements of common markets of European Union.

Słowa kluczowe: milk processing industry, creamery industry, largeness of production, for-eign trade, directives of European Union

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_10.pdf

For citation: 2005 Przemysław Ratajczak, 2005. Uprawnienia polskich zakładów mleczarskich do handlu w Unii Europejskiej na tle ogólnej sytuacji mleczarstwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. (4), 79 - 96. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 79 - 96;