Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Karolina Pawlak

Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi w warunkach integracji

Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration

Abstract: This paper analyses Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration. At present, the EU countries are the main recipients of Polish dairy products. Poland’s accession to the EU caused a significant growth of Polish dairy trade. The biggest (fourfold) growth in export value applied to butter, while cheese import value doubled. The clear convergence of Polish dairy products prices was noticed after Poland’s accession to the EU.

Słowa kluczowe: export, import, dairy products, skimmed milk powder, butter, cheese

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_9.pdf

For citation: 2005 Karolina Pawlak, 2005. Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi w warunkach integracji. J. Agribus. Rural Dev. (4), 67 - 77. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 67 - 77;