Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Beata Moskalik, Anna Wielicka

Wpływ wieku na konsumpcję produktów mlecznych

Age influence on dairy products consumption habits

Abstract: The paper presents some associations between age and dairy products consumption. There were found relevant correlations between age and chosen distribution outlets, self-provisioning and consumption’s frequency of milk and hard cheese.

Słowa kluczowe: consumer, consumption, dairy products, age, elderly

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_8.pdf

For citation: 2005 Beata Moskalik, Anna Wielicka, 2005. Wpływ wieku na konsumpcję produktów mlecznych. J. Agribus. Rural Dev. (4), 59 - 65. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 59 - 65;