Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Izabela Lipińska

Regulacje prawne na rynku mleka i produktów mlecznych

Juridical organization of market in the sector of milk and milk products

Abstract: Since 1 May 2004 Polish market in the sector of milk and milk products has been covered by common regulation No 1255/1999 with latest amendments. All common instruments influence the production and turn.

Słowa kluczowe: milk market, dairy law, quota, Common Agricultural Policy

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_7.pdf

For citation: 2005 Izabela Lipińska, 2005. Regulacje prawne na rynku mleka i produktów mlecznych. J. Agribus. Rural Dev. (4), 53 - 58. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 53 - 58;