Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Werner Hediger

Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w szwajcarskiej polityce rolnej i badaniach

Concepts and definitions of multifunctionality in Swiss agricultural policy and research

Abstract: Despite the fact that multifunctionality and sustainability are guiding principles of Swiss agricultural policy, the number of contributions from Swiss academics to the literature on multifunctionality is small. However, the quality of these contributions is quite high, as they generally address the comprehensiveness of the concept as well as the context in which agricul-ture is positioned. Moreover, the review of existing literature reveals a lack of analyses that inves-tigate the relationship between the concepts of multifunctionality and sustainability, or sustainable development.

Słowa kluczowe: agricultural policy, multifunctionality, sustainability, Switzerland

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_6.pdf

For citation: 2005 Werner Hediger, 2005. Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w szwajcarskiej polityce rolnej i badaniach. J. Agribus. Rural Dev. (4), 45 - 52. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 45 - 52;