Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Anna Hadyńska, Jakub Hadyński

Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w polskiej polityce rolnej i badaniach

Concepts and definitions of multifunctionality in Polish agricultural policy and research

Abstract: This study seeks to analyse the process of rural areas policy development in Poland. In this sense, various approaches towards multifunctional rural development within the scientific arena are presented. In Poland, the concept of multifunctionality of rural areas occurred at the beginning of the 1990’s as a result of political system transformation. The research conducted so far points to the definitions of multifunctionality of rural areas as referring to non-agricultural activities of the rural community.

Słowa kluczowe: agricultural policy, multifunctionality, sustainability, Poland

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_5.pdf

For citation: 2005 Anna Hadyńska, Jakub Hadyński, 2005. Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w polskiej polityce rolnej i badaniach. J. Agribus. Rural Dev. (4), 37 - 43. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 37 - 43;