Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Wawrzyniec Czubak, Jarosław Malczewski

System kwot mlecznych w Polsce jako przykład mechanizmów na rynku mleka

Milk production quota system in Poland as an example of mechanisms on the milk market

Abstract: The main stimulating factor for changes on the milk market was the prospect of joining the Single European Market. The preparation for the open competition had its consequences on raw material production and food processing industry. The implementation of Common Agricultural Policy was the first direct effect of EU accession. Because of key importance for the milk market the production quota system was analysed.

Słowa kluczowe: milk industry, milk quotas, regional analysis

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom367/zeszyt4/art_4.pdf

For citation: 2005 Wawrzyniec Czubak, Jarosław Malczewski, 2005. System kwot mlecznych w Polsce jako przykład mechanizmów na rynku mleka. J. Agribus. Rural Dev. (4), 27 - 36. . Rocz. AR Pozn. 367,Ekonomia 4: 27 - 36;