Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.27

Kudrat Nurmetov, Ján Pokrivčák, Sanatbek Salaev, Elmurod Baynazarov

FRUITS AND VEGETABLES SECTOR OF KHOREZM, UZBEKISTAN: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy

Abstract:

 W ostatnim czasie obserwuje się ciągły rozwój wielu sektorów przemysłowych w Uzbekistanie. Jednak w niektórych oddalonych regionach, takich jak Chorezm, rozwój przemysłu, zwłaszcza w branży przetwórstwa w rolnictwie, jest nadal powolny. W warunkach niedostatku zasobów naturalnych głównym czynnikiem rozwoju gospodarki w tym regionie może być sektor owoców i warzyw. W artykule opisano rozwój tego sektora w regionie Chorezm, jaki zaobserwowano w ciągu ostatnich dwóch dekad. Przedstawiono również analizę SWOT i oszacowano potencjał łańcucha wartości w branży owocowo- -warzywnej dla rozwoju gospodarki regionalnej. 

Streszczenie w języku polskim:

Recently many industrial sectors in Uzbekistan have been steadily developing. However, in remote regions, like Khorezm, the development of industry, especially agroprocessing industry remains slow. Fruits and vegetables sector can be the main factor for the development of the regional economy in the condition of natural resource scarcity. This paper describes the development of fruits and vegetables s ector in the Khorezm region over the last two decades. Moreover, the SWOT analysis and assessment potentials of the fruits and vegetables value chain in development of the regional economy are reviewed in the current paper. 

Słowa kluczowe: owoce i warzywa, przetwórstwo w rolnictwie, gospodarka regionalna, analiza SWOT

Słowa kluczowe w języku polskim: fruits and vegetables, agro-processing, regional economy, SWOT analysis

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_12.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.27
Zapis do cytowania:

MLA Nurmetov, Kudrat, et al. "Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 257-265..
APA Kudrat Nurmetov, Ján Pokrivčák, Sanatbek Salaev, Elmurod Baynazarov (2015). Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 257-265.
ISO 690 NURMETOV, Kudrat, et al. Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 257-265..
Adres do korespondencji:
dr Kudrat Nurmetov, Department of Economic Policy, Slovak University of Agriculture in Nitra. Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia,
Email do korespondencji:
kudrat_n@mail.ru

Literatura

 • Bobojonov, I., Lamers, J.P.A. (2008). Analysis of agricultural markets in Khorezm, Uzbekistan. In: P. Wehrheim, A.
 • Schoeller-Schletter, C. Martius: Continuity and Change: Land and Water Use Reforms in rural Uzbekistan. Socioeconomic
 • analyses from the region Khorezm. Studies on the agricultural and food sector in Central and Eastern Europe.
 • Halle (Saale): IAMO.
 • Department of Agriculture and Water Resources of the Khorezm region (2012). Agric. Bull. The Economist (2008). Supply-chain management: Shrink rapped. May 17, p. 79.
 • Kohlschmitt, S., Eshchanov, R., Martius C. (2008). Alternative Crops for Khorezm (Uzbekistan) and their Sales Opportunities as well as Risks on the European Market. ZEF Work Papers for Sustainable Development in Central Asia
 • (No. 11, p. 42). Retrieved from: http://www.khorezm.unibonn.de/downloads/WPs/ZEF UZ WP11 Kohlschmitt.pdf
 • MFERIT – Ministry for Foreign Economic Relations, Investments and Trade of Uzbekistan (2011). Inf. Bull.
 • MAWR – Ministry of Agriculture and Water Resources of Uzbekistan (2012). National Agricultural Bulletin by Regions.
 • MAWR: Tashkent, Uzbekistan.
 • Nurmetov, K., Pokrivčák, J., Pulatov, A. (2014). Rural reforms and agricultural productivity growth in Uzbekistan.
 • ICABR 2014. Brno. 2014. ISBN 978-80-7509-129-1.
 • OblStat – Statistical Department of Khorezm (2012). SocioEconomic Indicators for Khorezm for 2009. Urgench, Uzbekistan: OblStat.
 • Rudenko, I. (2008). Value Chains for Rural and Regional Development: The Case of Cotton, Wheat, Fruit and Vegetable
 • Value Chains in the Lower Reaches of the Amu Darya River, Uzbekistan. Dissertation, Leibniz University of Hannover, Germany.
 • Spoor, M. (2006). Uzbekistan’s Agrarian Transition’. In: Chandra Suresh Babu and Sandjar Djalalov (Eds.), Policy
 • Reforms and Agriculture Development in Central Asia, Boston: Springer, 181–204.
 • Uzstat – State Statistical Committee of Uzbekistan (2010). Collected database for fruits and vegetables sector. Tashkent, Uzbekistan: Uzstat.
 • Uzstat – State Statistical Committee of Uzbekistan (2012). Socio-Economic Indicators of Uzbekistan, 1991–2012.
 • Tashkent, Uzbekistan: Uzstat.
 • van Uffelen, R., Splinter, G., van Kooten, O., Botden, N. (2004). Waste reduction in the supply chain of arable vegetables. XV International Symposium on Horticultural Economics and Management. ISHS Acta Hortic., 655.