Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Witold Wielicki

Efektywność przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych

The economical efficiency of industrial and agricultural enterprises

Abstract: The paper includes the estimation of the economical function of industrial and agricultural enterprises. The structure of creation of the added value, which divided enterprises into three groups was presented. Closer analyse of the situation of agriculture in the aspect of integration with the European Union was done.

Słowa kluczowe: enterprise, added value, EU integration

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_13.pdf

For citation: 2003 Witold Wielicki, 2003. Efektywność przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 169 - 185. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 169 - 185;