Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Ewa Weil

Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej

The determinants forming of prices agricultural land prices

Abstract: The paper includes the estimation of the trend determinants in prices of land. The analysed particular transactions of purchase and sale lands and farms are also presented.

Słowa kluczowe: prices of agricultural land, determinants

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_12.pdf

For citation: 2003 Ewa Weil, 2003. Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej. J. Agribus. Rural Dev. (2), 153 - 168. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 153 - 168;