Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Ewa Weil

Ceny ziemi rolnej w wybranych rejonach Ziemi Lubuskiej

The prices of agricultural land in the selected regions of the Lubuska region

Abstract: The prices of the ground on local market were considered for example selected regions of the Lubuska district. Shaping of prices of arable land and uses preen on farmer market and on other markets was introduced.

Słowa kluczowe: prices of agricultural land

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_11.pdf

For citation: 2003 Ewa Weil, 2003. Ceny ziemi rolnej w wybranych rejonach Ziemi Lubuskiej. J. Agribus. Rural Dev. (2), 137 - 152. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 137 - 152;