Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Ewa Weil

Analiza porównawcza cen gruntów rolnych

Comparative analysis of prices of agricultural lands

Abstract: The prices of agricultural ground on inland, regional and local market differ considenably. The prices of the ground were analysed on space serenal years on the neighbourly market in nominal prices in natural measures and dollars of USA.

Słowa kluczowe: prices of agricultural land.

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_10.pdf

For citation: 2003 Ewa Weil, 2003. Analiza porównawcza cen gruntów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 129 - 136. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 129 - 136;