Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Karol Wajszczuk, Michał Gazdecki

Analiza rodzajowa kosztów sprzedaży na WGRO SA w aspekcie logistyki

Sale cost structure analysis on WGRO SA in logistics aspect

Abstract: This article contains the cost structure analysis of three different sales ways on the Wielkopolska Agri-Horticultural Wholesale Market. The main element of the cost structure is the time opportunity cost which controls other costs elements.

Słowa kluczowe: logistic costs structure, agribusiness, agri-food market, logistic system

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_9.pdf

For citation: 2003 Karol Wajszczuk, Michał Gazdecki, 2003. Analiza rodzajowa kosztów sprzedaży na WGRO SA w aspekcie logistyki. J. Agribus. Rural Dev. (2), 121 - 128. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 121 - 128;