Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Eugeniusz Otoliński, Witold Wielicki

Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych

Directions of rural areas and farms development

Abstract: The paper presents conception of rural area and agriculture development. Three areas of this environment activity were distinguished. Present agricultural functions have not lost on their importance; only need of the systematical development extorted on rural area community new, another than up to now area of professional activity. Presented model of rural area and agriculture development has got a chance for practical realization and improvement of the situation in countryside.

Słowa kluczowe: rural area; sustainable development, agrarian changes

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_8.pdf

For citation: 2003 Eugeniusz Otoliński, Witold Wielicki, 2003. Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 103 - 119. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 103 - 119;